• Naziv: CVITA DELIĆ
  • Naselje: Sutivan, 21403
  • Grad/Općina: Sutivan
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CVITA DELIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 68,77 HRK 274,86 HRK
CVITA DELIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 201,16 HRK 1.139,66 HRK
CVITA DELIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 653,70 HRK 926,84 HRK
CVITA DELIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 396,26 HRK 567,69 HRK
CVITA DELIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 582,85 HRK 1.282,08 HRK
Ukupno 1.902,74 HRK 4.191,13 HRK