• Naziv: KATARINA MARČINKO
  • Naselje: Petrinja, 44250
  • Grad/Općina: Petrinja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KATARINA MARČINKO EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 492,21 HRK 2.789,38 HRK
KATARINA MARČINKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 40,33 HRK 160,95 HRK
KATARINA MARČINKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 139,58 HRK 790,86 HRK
KATARINA MARČINKO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 386,70 HRK 538,21 HRK
KATARINA MARČINKO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 231,83 HRK 332,02 HRK
KATARINA MARČINKO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 341,01 HRK 750,35 HRK
Ukupno 1.631,66 HRK 5.361,77 HRK