• Naziv: ŽUPA SVETE BARBARE DJEVICE I MUČENICE
  • Naselje: Carevdar, 48263
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽUPA SVETE BARBARE DJEVICE I MUČENICE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 92,78 HRK 370,80 HRK
ŽUPA SVETE BARBARE DJEVICE I MUČENICE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 891,14 HRK 1.240,77 HRK
ŽUPA SVETE BARBARE DJEVICE I MUČENICE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 534,59 HRK 765,81 HRK
ŽUPA SVETE BARBARE DJEVICE I MUČENICE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 786,27 HRK 1.729,63 HRK
Ukupno 2.304,78 HRK 4.107,01 HRK