• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Karlovac, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 63,50 HRK 359,84 HRK
Ukupno 63,50 HRK 359,84 HRK