• Naziv: HLEBIĆ BARICA
  • Naselje: Gornji Desinec, 10450
  • Grad/Općina: Jastrebarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HLEBIĆ BARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 75,75 HRK 302,61 HRK
HLEBIĆ BARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 733,55 HRK 1.023,51 HRK
HLEBIĆ BARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 444,93 HRK 637,34 HRK
HLEBIĆ BARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 650,58 HRK 1.426,77 HRK
Ukupno 1.904,81 HRK 3.390,23 HRK