• Naziv: VUKOVIĆ DARKO
  • Naselje: Milaševac, 43240
  • Grad/Općina: Čazma
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKOVIĆ DARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 74,49 HRK 297,29 HRK
VUKOVIĆ DARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 358,46 HRK 2.031,31 HRK
VUKOVIĆ DARKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 922,50 HRK 815,16 HRK
VUKOVIĆ DARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 714,42 HRK 994,62 HRK
VUKOVIĆ DARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 484,12 HRK 693,53 HRK
VUKOVIĆ DARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 630,32 HRK 1.386,58 HRK
Ukupno 3.184,31 HRK 6.218,49 HRK