• Naziv: BANOVAC BARIĆ MAJA
  • Naselje: Gornje Komarevo, 44211
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BANOVAC BARIĆ MAJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 217,65 HRK 869,72 HRK
BANOVAC BARIĆ MAJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.057,30 HRK 5.991,59 HRK
BANOVAC BARIĆ MAJA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 1.955,87 HRK 2.692,35 HRK
BANOVAC BARIĆ MAJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.811,00 HRK 3.335,11 HRK
BANOVAC BARIĆ MAJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.454,30 HRK 2.083,29 HRK
BANOVAC BARIĆ MAJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.642,47 HRK 4.537,72 HRK
Ukupno 8.138,59 HRK 19.509,78 HRK