• Naziv: PERKOVIĆ ZORA
  • Naselje: Letinac, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PERKOVIĆ ZORA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 93,72 HRK 374,45 HRK
PERKOVIĆ ZORA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 539,95 HRK 3.111,49 HRK
PERKOVIĆ ZORA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 844,19 HRK 1.209,31 HRK
PERKOVIĆ ZORA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 906,62 HRK 1.267,62 HRK
PERKOVIĆ ZORA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 396,26 HRK 567,69 HRK
PERKOVIĆ ZORA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 805,00 HRK 1.765,41 HRK
PERKOVIĆ ZORA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.335,74 HRK 8.295,97 HRK