• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kraj Donji, 10299
  • Grad/Općina: Marija Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 23,43 HRK 93,63 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 251,91 HRK 351,35 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 308,40 HRK 441,84 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 223,40 HRK 489,91 HRK
Ukupno 807,14 HRK 1.376,73 HRK