• Naziv: MALOUNEK JAROMIR
  • Naselje: Grubišno Polje, 43290
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MALOUNEK JAROMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 213,10 HRK 851,42 HRK
MALOUNEK JAROMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.017,18 HRK 2.926,51 HRK
MALOUNEK JAROMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.273,02 HRK 1.823,56 HRK
MALOUNEK JAROMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.779,93 HRK 4.064,59 HRK
Ukupno 5.283,23 HRK 9.666,08 HRK