• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Brezovec, 40313
  • Grad/Općina: Sveti Martin na Muri
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 3,37 HRK 13,54 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 326,68 HRK 455,91 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 198,13 HRK 103,92 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 289,75 HRK 76,86 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 295,41 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 179,89 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 414,77 HRK
Ukupno 817,93 HRK 1.540,30 HRK