• Naziv: BOROVEČKI DIJANA
  • Naselje: Jasenovac, 44324
  • Grad/Općina: Jasenovac
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOROVEČKI DIJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 51,25 HRK 204,79 HRK
BOROVEČKI DIJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 243,27 HRK 1.378,51 HRK
BOROVEČKI DIJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 402,43 HRK 767,01 HRK
BOROVEČKI DIJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 334,58 HRK 479,30 HRK
BOROVEČKI DIJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 354,12 HRK 1.068,42 HRK
Ukupno 1.385,65 HRK 3.898,03 HRK