• Naziv: KOLAR IVANČICA
  • Naselje: Pregrada, 49218
  • Grad/Općina: Pregrada
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOLAR IVANČICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 72,59 HRK 289,90 HRK
KOLAR IVANČICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 222,86 HRK 1.263,00 HRK
KOLAR IVANČICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 702,63 HRK 980,57 HRK
KOLAR IVANČICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 426,20 HRK 610,56 HRK
KOLAR IVANČICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 623,27 HRK 1.366,82 HRK
Ukupno 2.047,55 HRK 4.510,85 HRK