• Naziv: BENGEZ ANTUN
  • Naselje: Dautan, 43272
  • Grad/Općina: Nova Rača
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BENGEZ ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 235,44 HRK 940,93 HRK
BENGEZ ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.280,60 HRK 3.182,55 HRK
BENGEZ ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.383,30 HRK 1.981,52 HRK
BENGEZ ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.022,74 HRK 4.436,10 HRK
Ukupno 5.922,08 HRK 10.541,10 HRK