• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Stari Grabovac, 44330
  • Grad/Općina: Novska
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2017 307,80 HRK 307,80 HRK
Ukupno 307,80 HRK 307,80 HRK