• Naziv: CVITANOVIĆ IVAN
  • Naselje: Vođinci, 32283
  • Grad/Općina: Vođinci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CVITANOVIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 100,80 HRK 402,67 HRK
CVITANOVIĆ IVAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 961,84 HRK 1.324,02 HRK
CVITANOVIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 791,32 HRK 1.508,45 HRK
CVITANOVIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 658,02 HRK 942,58 HRK
CVITANOVIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 696,28 HRK 2.100,97 HRK
Ukupno 3.208,26 HRK 6.278,69 HRK