• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Harina Žlaka, 49296
  • Grad/Općina: Zagorska Sela
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 40,69 HRK 162,63 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 194,82 HRK 1.138,33 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 468,09 HRK 653,14 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 278,84 HRK 399,42 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 415,14 HRK 910,46 HRK
Ukupno 1.397,58 HRK 3.263,98 HRK