• Naziv: BROZOVIĆ GORDANA
  • Naselje: Garešnica, 43280
  • Grad/Općina: Garešnica
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BROZOVIĆ GORDANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 101,07 HRK 403,82 HRK
BROZOVIĆ GORDANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 479,74 HRK 2.718,54 HRK
BROZOVIĆ GORDANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.135,27 HRK 1.886,74 HRK
BROZOVIĆ GORDANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 793,58 HRK 1.512,74 HRK
BROZOVIĆ GORDANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 659,83 HRK 945,21 HRK
BROZOVIĆ GORDANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 698,30 HRK 2.106,99 HRK
Ukupno 4.867,79 HRK 9.574,04 HRK