• Naziv: CANJEK STJEPAN
  • Naselje: Ruča, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CANJEK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 190,46 HRK 761,15 HRK
CANJEK STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 343,88 HRK
CANJEK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.845,00 HRK 2.574,47 HRK
CANJEK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.401,95 HRK 2.008,30 HRK
CANJEK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.636,34 HRK 3.588,52 HRK
Ukupno 5.592,84 HRK 9.276,32 HRK