• Naziv: HUSAR IVAN
  • Naselje: Vrbovec, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HUSAR IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 165,41 HRK 660,88 HRK
HUSAR IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.985,76 HRK 3.426,09 HRK
HUSAR IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.601,06 HRK 2.236,28 HRK
HUSAR IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 861,72 HRK 1.234,44 HRK
HUSAR IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.420,76 HRK 3.115,91 HRK
Ukupno 8.034,71 HRK 10.673,60 HRK