• Naziv: PAIĆ IVICA
  • Naselje: Požega, 34000
  • Grad/Općina: Požega
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAIĆ IVICA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 563,42 HRK 3.192,69 HRK
PAIĆ IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 3,56 HRK 14,24 HRK
PAIĆ IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 345,18 HRK 481,63 HRK
PAIĆ IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 209,34 HRK 109,82 HRK
PAIĆ IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 306,15 HRK 81,23 HRK
PAIĆ IVICA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 312,14 HRK
PAIĆ IVICA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 190,08 HRK
PAIĆ IVICA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 438,28 HRK
Ukupno 1.427,65 HRK 4.820,11 HRK