• Naziv: GOJMERAC JURAJ
  • Naselje: Žakanje, 47276
  • Grad/Općina: Žakanje
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GOJMERAC JURAJ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 231,06 HRK 923,20 HRK
GOJMERAC JURAJ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 750,38 HRK 4.252,18 HRK
GOJMERAC JURAJ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.814,08 HRK 3.458,39 HRK
GOJMERAC JURAJ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.508,54 HRK 2.160,92 HRK
GOJMERAC JURAJ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.596,32 HRK 4.816,71 HRK
Ukupno 5.900,38 HRK 15.611,40 HRK