• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Baranjsko Petrovo Selo, 31322
  • Grad/Općina: Petlovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 5,65 HRK 22,70 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 31,03 HRK 34,48 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 14,60 HRK 48,39 HRK
Ukupno 51,28 HRK 105,57 HRK