• Naziv: ŠAKA SAŠA
  • Naselje: Suhopolje, 33410
  • Grad/Općina: Suhopolje
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠAKA SAŠA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 87,03 HRK 347,67 HRK
ŠAKA SAŠA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 842,76 HRK 1.176,07 HRK
ŠAKA SAŠA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 536,47 HRK 768,52 HRK
ŠAKA SAŠA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 747,46 HRK 1.639,27 HRK
Ukupno 2.213,72 HRK 3.931,53 HRK