• Naziv: ŽDERIĆ TOMISLAV
  • Naselje: Nijemci, 32245
  • Grad/Općina: Nijemci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽDERIĆ TOMISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 70,71 HRK 282,53 HRK
ŽDERIĆ TOMISLAV EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 658,55 HRK 906,48 HRK
ŽDERIĆ TOMISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 606,57 HRK 1.033,98 HRK
ŽDERIĆ TOMISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 450,49 HRK 645,31 HRK
ŽDERIĆ TOMISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 501,20 HRK 1.438,43 HRK
Ukupno 2.287,52 HRK 4.306,73 HRK