• Naziv: AGRO SUNCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PRERADU
  • Naselje: Karlovac, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
AGRO SUNCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PRERADU EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 184,68 HRK 737,84 HRK
AGRO SUNCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PRERADU EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 599,79 HRK 3.398,61 HRK
AGRO SUNCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PRERADU EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 1.762,48 HRK 2.426,15 HRK
AGRO SUNCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PRERADU EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.450,02 HRK 2.763,95 HRK
AGRO SUNCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PRERADU EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.205,70 HRK 1.727,13 HRK
AGRO SUNCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PRERADU EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.275,89 HRK 3.849,68 HRK
Ukupno 6.478,56 HRK 14.903,36 HRK