• Naziv: HEGEDUŠ MARIO
  • Naselje: Donji Hrašćan, 40320
  • Grad/Općina: Donji Kraljevec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HEGEDUŠ MARIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 226,56 HRK 905,35 HRK
HEGEDUŠ MARIO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 1.945,57 HRK 2.678,13 HRK
HEGEDUŠ MARIO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.194,32 HRK 3.062,13 HRK
HEGEDUŠ MARIO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.330,94 HRK 1.906,53 HRK
HEGEDUŠ MARIO EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 385,63 HRK 385,63 HRK
HEGEDUŠ MARIO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.946,24 HRK 4.268,21 HRK
Ukupno 8.029,26 HRK 13.205,98 HRK