• Naziv: GRAĐEVINSKO POLJOPRIVREDNI OBRT "CEROVEČKI"
  • Naselje: Kutina, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRAĐEVINSKO POLJOPRIVREDNI OBRT "CEROVEČKI" EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 9,55 HRK 38,06 HRK
GRAĐEVINSKO POLJOPRIVREDNI OBRT "CEROVEČKI" EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 38,55 HRK 218,63 HRK
GRAĐEVINSKO POLJOPRIVREDNI OBRT "CEROVEČKI" EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 92,52 HRK 127,35 HRK
GRAĐEVINSKO POLJOPRIVREDNI OBRT "CEROVEČKI" EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 7.825,29 HRK 10.919,08 HRK
GRAĐEVINSKO POLJOPRIVREDNI OBRT "CEROVEČKI" EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
GRAĐEVINSKO POLJOPRIVREDNI OBRT "CEROVEČKI" EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 81,91 HRK 179,63 HRK
Ukupno 11.786,40 HRK 16.838,26 HRK