• Naziv: HRSTIĆ NATAŠA
  • Naselje: Makarska, 21300
  • Grad/Općina: Makarska
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HRSTIĆ NATAŠA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 11.340,31 HRK 64.261,61 HRK
HRSTIĆ NATAŠA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 6.463,06 HRK 25.826,18 HRK
HRSTIĆ NATAŠA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 36.362,69 HRK 206.055,50 HRK
HRSTIĆ NATAŠA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 7.786,02 HRK 6.879,62 HRK
HRSTIĆ NATAŠA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 13.662,81 HRK 18.807,26 HRK
HRSTIĆ NATAŠA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 50.138,55 HRK 94.390,34 HRK
HRSTIĆ NATAŠA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
HRSTIĆ NATAŠA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 44.657,55 HRK 134.747,15 HRK
Ukupno 174.149,57 HRK 556.323,17 HRK