• Naziv: MIKULIĆ VLADO
  • Naselje: Trnovec, 42202
  • Grad/Općina: Trnovec Bartolovečki
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIKULIĆ VLADO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 77,48 HRK 309,61 HRK
MIKULIĆ VLADO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 342,45 HRK 1.940,73 HRK
MIKULIĆ VLADO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 745,13 HRK 1.052,26 HRK
MIKULIĆ VLADO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 471,03 HRK 674,80 HRK
MIKULIĆ VLADO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 663,97 HRK 1.461,15 HRK
Ukupno 2.300,06 HRK 5.438,55 HRK