• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Trnovec, 42202
  • Grad/Općina: Trnovec Bartolovečki
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4,01 HRK 15,83 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 77,49 HRK 438,99 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 382,19 HRK 533,24 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 231,83 HRK 121,57 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 338,94 HRK 89,88 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 345,57 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 210,45 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 485,18 HRK
Ukupno 1.034,46 HRK 2.240,71 HRK