• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Čakovec, 40000
  • Grad/Općina: Čakovec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 3,66 HRK 14,69 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 314,19 HRK 0,00 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 354,44 HRK 494,57 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 214,98 HRK 112,76 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 314,34 HRK 515,92 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 320,47 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 195,19 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 450,03 HRK
Ukupno 1.201,61 HRK 2.103,63 HRK