• Naziv: RADIĆ JOSIP
  • Naselje: Sisak, 44000
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RADIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 113,06 HRK 451,88 HRK
RADIĆ JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 536,81 HRK 3.042,02 HRK
RADIĆ JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 360,23 HRK 318,41 HRK
RADIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 887,90 HRK 1.692,82 HRK
RADIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 738,36 HRK 1.057,74 HRK
RADIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 781,35 HRK 2.357,62 HRK
Ukupno 3.417,71 HRK 8.920,49 HRK