• Naziv: CINDRIĆ ŽELIMIR
  • Naselje: Mrežničko Dvorište, 47250
  • Grad/Općina: Duga Resa
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CINDRIĆ ŽELIMIR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 232,39 HRK 1.316,90 HRK
CINDRIĆ ŽELIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 384,37 HRK 732,79 HRK
CINDRIĆ ŽELIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 319,69 HRK 167,65 HRK
CINDRIĆ ŽELIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 350,96 HRK 119,54 HRK
CINDRIĆ ŽELIMIR EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 476,54 HRK
CINDRIĆ ŽELIMIR EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 290,21 HRK
CINDRIĆ ŽELIMIR EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 669,17 HRK
Ukupno 1.287,41 HRK 3.772,80 HRK