• Naziv: ŠKREBEK ZORAN
  • Naselje: Preseka, 10346
  • Grad/Općina: Preseka
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠKREBEK ZORAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 171,20 HRK 684,20 HRK
ŠKREBEK ZORAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 812,11 HRK
ŠKREBEK ZORAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.658,30 HRK 2.314,14 HRK
ŠKREBEK ZORAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.194,49 HRK 1.711,10 HRK
ŠKREBEK ZORAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.470,85 HRK 3.225,66 HRK
Ukupno 5.532,95 HRK 8.747,21 HRK