• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Sračinec, 42209
  • Grad/Općina: Sračinec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 3,90 HRK 15,58 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 377,53 HRK 526,84 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 216,86 HRK 113,73 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 334,88 HRK 127,57 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 325,27 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 196,85 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 456,79 HRK
Ukupno 933,17 HRK 1.762,63 HRK