• Naziv: BOŠNJAK MARKO
  • Naselje: Mandićevac, 31418
  • Grad/Općina: Drenje
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOŠNJAK MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 132,91 HRK 530,98 HRK
BOŠNJAK MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.287,01 HRK 1.796,11 HRK
BOŠNJAK MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 813,13 HRK 1.164,86 HRK
BOŠNJAK MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.141,54 HRK 2.503,47 HRK
Ukupno 3.374,59 HRK 5.995,42 HRK