• Naziv: VUKELIĆ MARKO
  • Naselje: Vinogradci, 31554
  • Grad/Općina: Belišće
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKELIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 178,80 HRK 714,59 HRK
VUKELIĆ MARKO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 1.535,69 HRK 2.113,91 HRK
VUKELIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.732,02 HRK 2.417,04 HRK
VUKELIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.050,52 HRK 1.504,93 HRK
VUKELIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.536,22 HRK 3.369,03 HRK
Ukupno 6.033,25 HRK 10.119,50 HRK