• Naziv: PADRELE RIBA D.O.O.
  • Naselje: Bibinje, 23205
  • Grad/Općina: Bibinje
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PADRELE RIBA D.O.O. EMFF Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture 2017 32.141,88 HRK 96.425,62 HRK
PADRELE RIBA D.O.O. EMFF Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture 2017 5.656,26 HRK 16.968,76 HRK
Ukupno 37.798,14 HRK 113.394,38 HRK