• Naziv: MAKSIMOVIĆ SANJICA
  • Naselje: Peskovec, 10341
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAKSIMOVIĆ SANJICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 80,79 HRK 322,99 HRK
MAKSIMOVIĆ SANJICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 782,81 HRK 1.092,34 HRK
MAKSIMOVIĆ SANJICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 474,79 HRK 680,14 HRK
MAKSIMOVIĆ SANJICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 694,28 HRK 1.522,68 HRK
Ukupno 2.032,67 HRK 3.618,15 HRK