• Naziv: VIŠNJIĆ DENIS
  • Naselje: Štefanec, 42202
  • Grad/Općina: Trnovec Bartolovečki
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VIŠNJIĆ DENIS EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 232,96 HRK 930,70 HRK
VIŠNJIĆ DENIS EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.072,27 HRK 6.076,26 HRK
VIŠNJIĆ DENIS EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 2.156,03 HRK 2.967,81 HRK
VIŠNJIĆ DENIS EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.098,27 HRK 3.550,22 HRK
VIŠNJIĆ DENIS EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.474,84 HRK 2.112,78 HRK
VIŠNJIĆ DENIS EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.663,65 HRK 4.725,09 HRK
Ukupno 8.698,02 HRK 20.362,86 HRK