• Naziv: FIJAK RIČKO VALENTINA
  • Naselje: Črečan, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FIJAK RIČKO VALENTINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 80,49 HRK 321,72 HRK
FIJAK RIČKO VALENTINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 779,73 HRK 1.088,14 HRK
FIJAK RIČKO VALENTINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 472,91 HRK 677,51 HRK
FIJAK RIČKO VALENTINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 691,57 HRK 1.516,66 HRK
Ukupno 2.024,70 HRK 3.604,03 HRK