• Naziv: SKELO LJERKA
  • Naselje: Kutina, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SKELO LJERKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 75,35 HRK 300,92 HRK
SKELO LJERKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 142,65 HRK 808,13 HRK
SKELO LJERKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 609,73 HRK 1.162,53 HRK
SKELO LJERKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 507,06 HRK 726,32 HRK
SKELO LJERKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 520,31 HRK 1.569,99 HRK
Ukupno 1.855,10 HRK 4.567,89 HRK