• Naziv: DAMIR BARIČIĆ
  • Naselje: Gornja Bebrina, 35208
  • Grad/Općina: Klakar
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DAMIR BARIČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 226,56 HRK 905,57 HRK
DAMIR BARIČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.242,06 HRK 3.121,05 HRK
DAMIR BARIČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.424,97 HRK 2.041,25 HRK
DAMIR BARIČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.977,50 HRK 4.350,56 HRK
Ukupno 5.871,09 HRK 10.418,43 HRK