• Naziv: ŠVARC TOMO
  • Naselje: Zvekovac, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠVARC TOMO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 159,62 HRK 637,72 HRK
ŠVARC TOMO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.545,85 HRK 2.156,93 HRK
ŠVARC TOMO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 938,37 HRK 1.344,26 HRK
ŠVARC TOMO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.410,23 HRK 3.006,69 HRK
ŠVARC TOMO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 563,73 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.617,80 HRK 7.145,60 HRK