• Naziv: ŠARIĆ ŠTEFICA
  • Naselje: Majur, 44433
  • Grad/Općina: Majur
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠARIĆ ŠTEFICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 140,20 HRK 560,27 HRK
ŠARIĆ ŠTEFICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 583,23 HRK 3.304,80 HRK
ŠARIĆ ŠTEFICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.258,12 HRK 2.398,47 HRK
ŠARIĆ ŠTEFICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.046,16 HRK 1.498,68 HRK
ŠARIĆ ŠTEFICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 968,70 HRK 2.922,97 HRK
Ukupno 3.996,41 HRK 10.685,19 HRK