• Naziv: BANEK RUŽA
  • Naselje: Rasinja, 48312
  • Grad/Općina: Rasinja
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BANEK RUŽA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 153,20 HRK 612,13 HRK
BANEK RUŽA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 690,20 HRK 3.911,01 HRK
BANEK RUŽA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.740,84 HRK 3.306,67 HRK
BANEK RUŽA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.374,65 HRK 2.620,66 HRK
BANEK RUŽA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.143,12 HRK 1.637,54 HRK
BANEK RUŽA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.058,46 HRK 3.193,62 HRK
Ukupno 8.160,47 HRK 15.281,63 HRK