• Naziv: EKO ENERGY ŠIBINE J.D.O.O.
  • Naselje: Glina, 44400
  • Grad/Općina: Glina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
EKO ENERGY ŠIBINE J.D.O.O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 1.312,97 HRK 7.439,95 HRK
EKO ENERGY ŠIBINE J.D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 93,02 HRK 371,59 HRK
EKO ENERGY ŠIBINE J.D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 524,19 HRK 2.970,36 HRK
EKO ENERGY ŠIBINE J.D.O.O. EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 1.053,91 HRK 1.450,77 HRK
EKO ENERGY ŠIBINE J.D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 867,07 HRK 1.652,87 HRK
EKO ENERGY ŠIBINE J.D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 721,06 HRK 1.032,77 HRK
EKO ENERGY ŠIBINE J.D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 642,51 HRK 1.938,57 HRK
Ukupno 5.214,73 HRK 16.856,88 HRK