• Naziv: DUJMOVIĆ LJEPOSAVA
  • Naselje: Prozor, 53220
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUJMOVIĆ LJEPOSAVA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 29,11 HRK 116,24 HRK
DUJMOVIĆ LJEPOSAVA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 509,15 HRK 2.885,01 HRK
DUJMOVIĆ LJEPOSAVA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 446,65 HRK 851,27 HRK
DUJMOVIĆ LJEPOSAVA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 371,36 HRK 531,96 HRK
DUJMOVIĆ LJEPOSAVA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 201,06 HRK 606,65 HRK
Ukupno 1.557,33 HRK 4.991,13 HRK