• Naziv: IVAN ŠILHAN
  • Naselje: Trnjani, 35211
  • Grad/Općina: Garčin
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN ŠILHAN EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 1.652,05 HRK 9.361,49 HRK
IVAN ŠILHAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 193,58 HRK 773,64 HRK
IVAN ŠILHAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 826,68 HRK 4.684,37 HRK
IVAN ŠILHAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.576,56 HRK 3.161,50 HRK
IVAN ŠILHAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 1.465,74 HRK 2.017,70 HRK
IVAN ŠILHAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.766,62 HRK 2.425,04 HRK
IVAN ŠILHAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.114,08 HRK 1.595,94 HRK
IVAN ŠILHAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.508,10 HRK 3.381,88 HRK
Ukupno 12.103,41 HRK 27.401,56 HRK